Vormsel

Waarom?
De zalving
De zalving

Het sacrament van het Vormsel is een uiterlijke bevestiging dat wij ook innerlijk een goede vorm willen hebben. We willen gevormd zijn in de goede Geest, zoals Jezus ons dat heeft voorgeleefd.

Daarom kunnen jongens en meisjes op de drempel naar volwassenheid het sacrament van het Vormsel ontvangen als symbool, als teken, dat ze samen met al die andere christengelovigen gevormd willen zijn in die goede Geest. Omdat we er van overtuigd zijn dat er meer is tussen hemel en aarde dan alleen de uiterlijke schoonheid en doelmatigheid, dat ons leven een vorm moet hebben die de grenzen van tijd en ruimte overstijgt.

Vormselcatechese in onze parochie

Hiervoor vragen wij dat de kinderen (en de ouders) de nodige discipline opbrengen om de voorbereidingen met de catechisten stipt te volgen.

Omdat deze keuze zo belangrijk is, is het nodig dat de kinderen op school katholiek godsdienstonderricht volgen (geen lekenmoraal!) en dat zij dit ook naar de toekomst toe zullen blijven doen.

In de loop van de laatste week van september wordt er een info- en inschrijvingsavond gehouden. De voorbereidingen beginnen in oktober. Deze catechese wordt 1 maal per maand gehouden op vrijdagavond (19.00 u. tot 20.30 u.) en dit volgens een vooraf meegedeelde kalender en rekening houdend met de schoolvakanties. Daarnaast verwachten wij van onze kandidaat-vormelingen, dat ze minstens enkele keren (en liefst zo vaak mogelijk) aanwezig zijn in de zondagsmis om 09.00u. Minstens dienen ze samen met de andere kandidaat-vormelingen deel te nemen aan een zondagsviering tijdens de Advent en de Vasten.

Verantwoordelijken:

  • Hoofdcategist¬†- Ingrid Mars√©, Pastoor De Herdtstraat 2 (015 75 32 29)
  • Kristien Diepvens, Garsgoed 10, 2820 Rijmenam (015 52 88 35)

Vanaf 2018 worden de jongens en meisjes van onze parochie - samen met de jongeren van onze zusterparochie Grasheide - gevormd, op de zaterdag na het feest van Ons Heer Hemelvaart. De parochiekerk waarin het vormsel plaatsheeft, is afwisselend: de even jaren te Grasheide. De oneven jaren te Peulis.