Landelijke Gilde

Werd opgericht in 1897 als Boerengilde Rijmenam-Peulis, maar richt zicht nu tot alle gezinnen van het dorp.

De gilde wil het landelijk karakter van ons dorp bewaren. Traditionele activiteiten als kaarten, en kruisdag wisselen af met toneel, dropping, startavond, gezinsdag, streekbierencafé...

  • Voorzitter: Dirk Dockx, Groenstraat 13, 2580 Putte (015 75 52 16)
  • Secretaris: Carl Hens, Weynesbaan 206, 2580 Putte (015 75 52 61)