Uitvaart

Er is iemand gestorven

Wanneer een geliefde overlijdt is er diepe droefheid. Gelovigen delen in deze droefheid.

De dood is en blijft voor ieder van ons iets vreselijks. Maar tegelijk geloven christenen dat de dood niet het einde is. De begrafenisliturgie neemt afscheid van de geliefde, maar niet voor goed. Samen belijden wij ondanks de pijn ons geloof in de verrijzenis. Zoals Jezus eens opstond uit de dood, zo zullen wij allen eens verrijzen. Ondertussen kunnen wij elkaar steunen en troosten.

Begrafenissen in onze parochie

De begrafenisondernemer neemt contact op met de pastoor, voor het plannen van de uitvaartplechtigheid.

Voorgangers in de Uitvaartliturgie

Na het volgen van een twee jaar durende opleiding, werd tijdens de Paaswakeviering op 7 april 2012 Manda De Wit uit Grasheide – in naam van onze bisschop – benoemd en aangesteld tot ‘voorganger in de uitvaartliturgie', en dat voor onze beide zusterparochies Peulis en Grasheide. Bij het niet beschikbaar zijn van pastoor Jan of van een andere priester van de pastorale eenheid Mozes om voor te gaan in de uitvaartliturgie, zal zij – eventueel bijgestaan door een lector of collega-gebedsleidster uit een andere parochie – voorgaan in de begrafenisvieringen in onze parochie.