Parochieraad

De parochieraad is hoofdzakelijk samengesteld uit vertegenwoordigers van de parochiële verenigingen of werkgroepen die hier op de website vermeld worden.

De parochieraad beraadslaagt over aangelegenheden die de parochie raken. Voorstellen en initiatieven die de parochie aanbelangen, zijn steeds welkom.

  • Voorzitter: Dirk Dilles - Kruisstraat 10 (015 76 02 65)
  • Secretaris: Stefaan Wouters, Teintstraat 46A, 2580 Putte (015 75 26 71)