Kerkraad

Het is een raad bestaande uit 6 personen – waarvan er 5 democratisch verkozen worden en waarin pastoor Jan van rechtswege zetelt als ‘de door de bisschop aangestelde verantwoordelijke.’ Die raad zorgt er voor, dat er in de parochiekerk erediensten kunnen plaatshebben. Daarnaast is de Kerkraad verantwoordelijk voor het materiele en financiële beheer van de eigendommen van de vroegere ‘Kerkfabriek’.’ De Kerkraad staat onder toezicht van het bisdom, de provincie en de gemeente.

  • Voorzitter: Robert Frederickx
  • Secretaris: Ria Volkaerts, Teintsstraat 48, 2580 Putte (015 75 32 97)
  • Schatbewaarder: Johan Herbots, Mechelbaan 723, 2580 Putte (015 28 81)