Huwelijk

Huwelijk in onze parochie

Zodra verloofden besloten hebben te willen trouwen voor de kerk, nemen ze best contact op met de pastoor, minstens 3 maanden voor het huwelijk.

Kiezen voor een christelijk huwelijk is een beslissing die goed moet worden voorbereid. Wij raden sterk aan om de "Verloofdenavonden" of "Verloofdenontmoetingen" te volgen. Wij verwachten van het koppel een diepe motivatie vanuit geloof en christelijke levenshouding.

De huwelijksviering kan, in samenspraak met de priester, door de verloofden zelf worden samengesteld.

In algemene regel trouwt men in de parochiekerk van het meisje. Om gegronde redenen kan het ook elders, maar enkel in een parochiekerk.